Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia konin,szkolenia, konferencje

Szkolenia Konferencje

oferty szkoleniowe dla firm

Szkolenie kadry

szkolenia dla pracowników umożliwiają im lepiej rozumieć mechanizmy rządzące firmą, w której pracują, a w konsekwencji zwiększają ich efektywność. Praktyczne szkolenie jest dla każdego pracownika dużo więcej warte niż wszelkie wykłady. Zakres wiedzy praktycznej, którą możemy zdobyć zarówno na szkoleniach otwartych jak i zamkniętych jest naprawdę szeroki, począwszy od szkoleń zarządzania czasem, poprzez szkolenia finansowe, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia menedżerskie skończywszy na wysoce specjalistycznych szkoleniach dla trenerów.

Certyfikat

Dokument (świadectwo, zaświadczenie, poświadczenie) potwierdzający zgodność czegoś z wzorcem lub normą.

finanse, oferta szkoleń

Wakacje kredytowe - wakacje kredytowe to przerwa w spłacie kredytu polegająca na odłożeniu w czasie spłaty raty na kolejne okresy płatności. Przez ustalony czas raty nie są spłacane, ale oprocentowanie jest cały czas naliczane, co oznacza, że raty kredytu po wakacjach będą wyższe niż dotychczasowe lub okres spłaty kredytu zostanie odpowiednio wydłużony.

ubezpieczenia, oferty szkoleniowe dla firm

Kraj stałego pobytu - kraj, w którym ubezpieczający uzyskał zezwolenie na osiedlenie się, albo kraj, którego obywatelstwo Ubezpieczający posiada oraz w którym objęty jest aktualnie ubezpieczeniem społecznym.

szkolenie dla firmy, budowlane

Minimalna szerokość ściany - Zależy od użytego do jej budowy materiału i parametrów statycznych zabudowy, czyli jakości gruntu, warunków klimatycznych oraz wysokości budowli.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfik... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazyn... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie analizy stanów magazynowych, nal... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte,szkolenia, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, konferencje

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane na szkoleniu zagadnienia będą dotyczyły praktycznych reguł zarządzania czasem, planowania, zasad wyznaczania celów, delegowania zadań, ustalania priorytetów, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących, z uwzględnieniem postaw asertywnych.

Po szkoleniu uczestnk będzie:

Skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu. Potrafił skutecznie delegować zadania innym. Potrafił radzić sobie ze złodziejami czasu. Znał zasady wyznaczania celów oraz ich monitorowania. Znał podstawowe zasady zarządzania czasem. Potrafił efektywnie zaplanować szereg zadań. Potrafił ustalić priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami.

Szkolenie polecane dla:

Liderów projektów, pracowników administracyjnych, osób pełniących stanowiska menedżerskie i kierownicze.

Program szkolenia

 • Reguły zarządzania czasem w pracy i życiu prywatnym.
 • Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów.
 • Aktywne podejście do zarządzania czasem.
 • Metody wyznaczania celów.
 • Analiza celów i kontrola ich realizacji.
 • Jak zarządzam czasem i co mnie motywuje.
 • Jak radzić sobie z niepowodzeniami.
 • Szacowanie czasu.
 • Złodzieje czasu, czynności, sytuacje.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne pochłaniacze czasu.
 • Wpływ na pojawianie się złodziei czasu.
 • Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem.
 • Obrany cel a elastyczność w działaniu.
 • Techniki analizowania czasu pracy, tworzenie list rzeczy do zrobienia.
 • Tworzenie planu pracy i jego kontrola.
 • Delegowanie zadań.
 • Mapa asertywności, diagnoza obszarów wymagających dalszego rozwoju umiejętności asertywnych.
 • Umiejętność odmawiania i wyrażania swoich uczuć.
 • Źródła stresu.
 • Fazy stresu.
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 • Funkcjonowanie w sytuacji stresowej.
 • Konflikt jako sytuacja stresowa.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, dyskusje, studium przypadku, odgrywanie scenek, gry symulacyjne, burze mózgów.

Szkolenie: Wartościowanie pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw pod opracowanie zakładowej metody wartościowania pracy, na podstawie której zbudowany byłby motywujący system wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznani zostaną z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie dedykowane osobom zajmującym się organizacją pracy w przedsiębiorstwach oraz tworzącym zakładowy systemy wynagrodzeń. Swoim zakresem szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne związane z wartościowaniem stanowisk pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Umiejętności wyboru, adaptacji do własnych warunków i wykorzystania poznanych metod wykorzystywanych na poszczególnych etapach wartościowania pracy. Umiejętności związane z przygotowaniem i realizacją procesu wartościowania stanowisk pracy.

Program szkolenia

 • Uniwersalne metody wartościowania pracy.
 • Podstawowe informacje na temat metod wartościowania pracy.
 • Pojęcie i kryteria wartościowania pracy.
 • Tok postępowania analitycznego wartościowania pracy.
 • Przykładowe wzorcowe metody wartościowania pracy: Metody wartościowania prac produkcyjnych. Metody wartościowania prac biurowych i kierowniczych.
 • Przykłady praktyczne zastosowania metod wartościowania pracy.
 • Dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Metodologia szkolenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne dotyczące przygotowania i realizacji wartościowania stanowisk pracy w oparciu o przedstawiane metody, dyskusja końcowa.

Szkolenie: Skuteczna motywacja

Cele szkolenia

Szkolenie dotyczące motywacji, to istotny element pracy nad sobą. Zajęcia uczą jak na co dzień bez względu na pogodę być zadowolonym z życia. W jaki sposób z energią i entuzjazmem podchodzić do życiowych zadań. Prowadzący szkolenie podadzą też metody na to, jak motywować innych, doładowując nieustannie też własne akumulatory. Motywacja ukazana jest jako mechanizm psychologiczny, pokazujący, co ogranicza naszą skuteczność w tej materii.

Korzyści ze szkolenia, dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się akceptować zmiany i lepiej sobie z nimi radzić,
 • nauczą się wykazywać aktywną postawę życiową,
 • poznają strategię sukcesu w każdej dziedzinie życia,
 • odważą się sięgnąć po swoje marzenia,
 • świadomie nauczą się jak wykorzystać potencjał swojego umysłu,
 • zmobilizują się do aktywnego uczestnictwa w własnym życiu zawodowym i osobistym,
 • uzyskają poczucie sprawczości w swoim życiu.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie zamknięte

Samowola budowlana - legalizacja - Warunki określone w art. 48 ust. 2 prawa budowlanego są jedynie warunkami wstępnymi, a ich spełnienie nie oznacza jeszcze automatycznej legalizacji samowoli budowlanej. Spełnienie tych warunków jest bowiem jedynie przesłanką wstrzymania prowadzenia robót budowlanych. Po ich spełnieniu inspektor nadzoru budowlanego wydaje także postanowienie, w którym ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń oraz nakłada obowiązek przedstawienia w ściśle wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów.

Prawo budowlane - jak uzyskać pozwolenie na budowę - Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Musisz ją mieć, jeśli wymagają tego przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja musi być ważna w okresie, w którym składasz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Skompletuj dokumenty. Będą ci potrzebne: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana.
Złóż wniosek. Do wniosku dołącz zgromadzone dokumenty. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 65 dni od jego złożenia.

finanse, szkolenie dla firmy

Polecenie Zapłaty - to forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez wierzyciela. Polecenie zapłaty to polski odpowiednik usługi działającej w europejskich systemach rozliczeń pod nazwą Direct Debit.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

szkoda na osobie - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

śnieg i lód - naturalny opad w postaci śniegu lub lód, w który przekształcił się ten śnieg, oddziaływujący swoim ciężarem bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot albo mogący spowodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru drzew lub innych sąsiadujących obiektów na ubezpieczony przedmiot powodując uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego przedmiotu.

oferta szkoleniowa, budowlane

Ciepło właściwe - To inaczej współczynnik określający jaka ilość ciepła jest potrzebna do podgrzania 1 kg materiału o 1 stopień K.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, konferencje, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, hotel konin, hotel mikorzyn,szkolenia, hotel ślesin