Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. szkolenia konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, hotel konin, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, szkolenia dla firm

Szkolenia Konferencje

oferty szkoleniowe dla firm

Sukces w sprzedaży

Dobry i skuteczny sprzedawca i manager potrafi z łatwością nawiązywać doskonałe relacje z klientami, współpracownikami oraz z samym sobą. To człowiek zadowolony, wypoczęty, otwarty, a przez to energiczny, odnoszący sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Niestety nie wszystkim się to udaje. Bywa tak, że niektórzy płacą za swój sukces zdrowiem, nerwicą, wrzodami żołądka, a nawet zawałem. Ale są tacy, którzy z łatwością trafiają w potrzeby klienta, zarabiają dużo pieniędzy, posiadają doskonałą umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, są rześcy i zrelaksowani. Szkolenie to skierowane jest do osób chcących się dowiedzieć i zacząć stosować strategie sprzedaży, poznać klucz, aby dokładnie zaprojektować swoje przyszłe sukcesy, a także poznać możliwości troszczenia się o siebie, aby uniknąć wypalenia zawodowego i przemęczenia pracą.

Etyka jako droga do sukcesu

Celem szkolenia jest wskazanie na zasadniczą role etyki w kształtowaniu misji firmy i dobrego wizerunku przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia poznają wartości współkonstytuujące biznes rozumiany jako dążenie do pomnażania dobra wspólnego. Nauczą się je rozróżniać, klasyfikować, a dzięki temu etycznie zarządzać własnym przedsiębiorstwem.

finanse, szkolenie

Ubezpieczenie pomostowe / przejściowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niski, natomiast zdarza się, że niektóre banki stosują podwyższone oprocentowanie w okresie braku docelowego zabezpieczenia wpisu hipoteki.

ubezpieczenia, oferta szkolenia dla firm

Choroba przewlekła - stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem. Choroby długotrwałe (np. choroby wieńcowe, reumatyczne itd.), leczone w sposób stały lub okresowy.

szkolenia, budowlane

GT - Symbol stosowany do oznaczenia bloczków YTONG wyposażonych w uchwyt montażowy.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, o... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestni... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpieczeniowych. Uczestnicy szkolenia... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

hotel mikorzyn, hotel ślesin, konferencje, hotel konin, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte,szkolenia, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn

szkolenia

Szkolenie: Obsługa klienta instytucji ochrony zdrowia

Cele szkolenia

Szkolenie ma pomóc pracownikom, którzy w swojej pracy kontaktują się z klientami w dobrym wywiązywaniu się z leżących w ich zakresie obowiązków. Najogólniej ujmując, chodzi o zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi problemami psychologii obsługi klienta oraz doskonalenie ich umiejętności społecznych oraz psychologicznych potrzebnych w kontaktach z pacjentami.

Szkolenie rozwija umiejętności w zakresie: Godzenia interesów firmy z potrzebami pacjenta, stosowania różnych sposobów przekonywania i dyskusji z pacjentami, radzenia sobie z emocjami własnymi i pacjenta, które powstają w trakcie rozmowy. Radzenia sobie z pacjentami, którzy sprawiają trudności, przyjmowania właściwej i zgodnej z misją jednostki postawy w stosunku do pacjenta, dbania o zadowolenie pacjenta. Dbania o wizerunek firmy, prowadzenia rozmowy z pacjentem, rozwiązywania trudnych sytuacji w kontaktach z różnymi pacjentami. Radzenia sobie z wrogością i agresją pacjentów, zdobywania sympatii i zaufania pacjentów.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników bezpośredniego kontaktu z klientami pacjentami.

Program szkolenia

 • Budowanie klimatu dobrego porozumiewania się i wzajemnego zaufania w kontaktach z klientami.
 • Profesjonalne prowadzenie rozmów z klientami.
 • Racjonalne i emocjonalne sposoby oddziaływania na pacjenta.
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pacjentami.
 • Diagnoza problemów, na jakie napotyka pracownik w kontakcie z klientem.
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z klientem.
 • Konstruktywne rozwiązywanie spornych kwestii z klientami.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, ćwiczenia ustne i pisemne, scenki, nagrania video i omówienie, burza mózgów, wykład.

Szkolenie: Negocjacje w biznesie

Cele szkolenia

Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej negocjacji, pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji, podniesienie efektywności podejmowanych działań, nabycie umiejętności skutecznych negocjacji. Nauczyć skutecznie i profesjonalnie wykorzystywać w praktyce instrumenty i narzędzia w trakcie trwania całego procesu negocjacyjnego. Szkolenie pozwala ocenić ważkość zagadnienia optymalnych negocjacji biznesowych.

Program szkolenia

 • Planowanie negocjacji
 • Przebieg negocjacji - fazy postępowania
 • Prowadzenie negocjacji, czyli etap zasadniczy
 • Stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi
 • Ocena negocjacji
 • Postawy negocjacyjne
 • Ostrośność negocjacyjna
 • Trudne momenty w trakcie negocjacji

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Przekroczenie granicy - w razie przekroczenia granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia właściciel nieruchomości sąsiedniej nie może wystąpić o przywrócenie stanu poprzedniego. Wyjątek od tej zasady ma miejsce, gdy bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo grozi mu z tego tytułu niewspółmiernie wielka szkoda.

finanse, oferta szkoleniowa

Wcześniejsza spłata kredytu / nadpłata - jest to nadpłacenie częściowe lub całkowita spłąta części kapitałowej kredytu pozostałej do spłaty. Może to się wiązać z dodatkową prowizją za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę, zazwyczaj w pierwszych latach spłaty kredytu.

szkolenie zamknięte, ubezpieczenia

dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe -

 • alarm - elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu lokalnym lub z powiadamianiem stałego adresata alarmu, tj. Ubezpieczonego bądź osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego jako odpowiedzialnej za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,
 • zamki w drzwiach zewnętrznych prowadzących do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
 • drzwi antywłamaniowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
 • zamontowane na oknach, drzwiach balkonowych, tarasowych lub innych częściach oszklonych, żaluzje posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie lub kraty,
 • okna, przeszklone drzwi tarasowe lub balkonowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie.

zleceniodawca / inwestor - osoba zlecająca realizację prac budowlano-montażowych.

szkolenia otwarte, budowlane

Osiadanie gruntu - Powolny ruch gruntu zachodzący pod wpływem ciężaru postawionego domu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu. Grunt sypki osiada do kilku miesięcy po wybudowaniu domu, spoisty (gliny i iły) do pięciu lat lub dłużej. Nierównomierne osiadanie gruntu to m.in. częsta przyczyna pękania ścian.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego - to:

 • przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie lub było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
 • podjęcie, bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. szkolenia konin, konferencje, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, hotel ślesin, szkolenia ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn