Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, konferencje, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, hotel konin, hotel ślesin

Szkolenia Konferencje

szkolenia

Szkolenia

dzielą się na twarde i miękkie. Te pierwsze dostarczają konkretnej wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Szkolenia miękkie natomiast kształtują szeroko rozumiane umiejętności psychospołeczne danego pracownika, pozwalające odnaleźć mu się w różnych sytuacjach społecznych np. umożliwiają lepszą komunikację i współpracę w zespole.

Zarządzanie stresem

Podczas zajęć uczestnicy szkolenia będą mogli ocenić własny poziom stresu. Poznają techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz sposoby na minimalizowanie oddziaływania czynników stresujących. Szkolenie jest dedykowane osobom, które doświadczają ciągłego stresu i nie wiedzą, co zrobić, żeby się go pozbyć. Tematy poruszane na szkoleniu: Kontrola emocji; Autodiagnoza poziomu stresu; Źródła stresu; Sytuacje konfliktowe; Asertywność; Techniki relaksacyjne; Wypalenie zawodowe.

finanse, szkolenie

Wpis hipoteki do księgi wieczystej - obciążenie min. prawa własności nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu, prawa do użytkowania wieczystego.

ubezpieczenia, szkolenia dla firm

WIG20 - Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 spółek notowanych na rynku podstawowym.

szkolenia otwarte, budowlane

YTONG YN - Element ze zbrojonego betonu komórkowego, stanowiący samodzielne, nośne nadproże. Ich montaż jest bardzo łatwy i polega na ułożeniu belki na górnej powierzchni muru nad przewidzianym otworem.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz nabycie umiejętności spojrzeni... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie an... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicze. Korzyści dla uczestników sz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg z... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia dla firm, szkolenia ślesin,szkolenia, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, hotel ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, szkolenia konin, konferencje

szkolenie

Szkolenie: Zarządzanie różnymi typami osobowości

Na szkoleniu udzielimy Ci praktycznych wskazówek z zakresu psychologii, które pozwolą Ci zrozumieć zachowanie swojego zespołu i poszczególnych pracowników. Na szkoleniu dowiesz się, któremu pracownikowi powierzyć zadania wymagające skupienia i rzetelności lub zadania, których podstawą będzie stworzenie miłego kontaktu interpersonalnego. Szkolenie podpowie jaki typ osobowości będzie radził sobie w sytuacjach stresowych, a którego strach wpędzi w niemoc twórczą. W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu różnych typów charakteru.

Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedaży

Cel szkolenia

Szkolenie wpłynie na przekonanie menedżerów, co do słuszności systematycznej pracy z podwładnymi, która opiera się o planowanie, monitorowanie i ocenianie wykonania planów sprzedaży w sposób motywacyjny. Szkolenie ma na celu doprowadzenie uczestniczących w nim menedżerów do umiejętności planowania celów, troszcząc się o ich realizację.

Program szkolenia

  • Przejmowanie odpowiedzialności i komunikowanie się z zespołem na poszczególnych etapach realizacji celu: zasady komunikowania się podczas spotkań z zespołem, zasady przekazywania informacji zwrotnej, rola komunikacji w trakcie realizacji zadań, odpowiedzialność menedżera i pracownika za realizację zadań.
  • Zarządzanie zorientowane na realizację celów sprzedażowych: optymalizacja planu sprzedaży pod kątem wykorzystania potencjału zespołu handlowgo, komunikacja w procesie realizacji celów, mapa podejmowanych działań sprzedażowych, które mają zapewnić realizacje planu, szacowanie potencjału zespołu sprzedażowego.
  • Planowanie działań menedżera w odniesieniu do realizacji planów sprzedaży: zasady ustalenia priorytetów, zasady określania skuteczności działań do realizacji planów sprzedaży, zakres odpowiedzialności menedżera sprzedaży w kontekście zespołu.
  • Planowanie, monitorowanie i podsumowanie osiąganych wyników: przygotowanie do rozmowy planującej, znaczenie pytań w rozmowie planującej, trening przeprowadzania rozmowy planującej, rola przełożonego w różnych sytuacjach wiążących się z realizacją planu, struktura rozmowy monitorującej i jej przećwiczenie, rola i znaczenie podsumowania wyników pracy, struktura i trening rozmowy podsumowującej.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, symulacje i odgrywanie ról, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie dla firmy

Samowola budowlana - Przepisy prawa budowlanego nie zawierają precyzyjnej definicji samowoli budowlanej. Przyjmuje się jednak, że samowolą budowlaną jest budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. Samowolą będzie więc nie tylko wybudowanie domu bez pozwolenia na budowę, ale już samo przystąpienie do robót budowlanych bez pozwolenia lub bez zgłoszenia. W praktyce do samowoli budowlanych dochodzi często już w trakcie użytkowania wybudowanego obiektu. Właściciele decydują się na jego nadbudowę lub rozbudowę (dobudowanie ganku, tarasu lub nawet piętra), nie występując o pozwolenie na budowę. Działania takie są niedopuszczalne i są traktowane jak samowola budowlana.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

remont - wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

szkolenia, budowlane

Instalacja SAP - Instalacja sygnalizacji pożarowej. Ma za zadanie wcześnie wykryć, zlokalizować i zasygnalizować pożar i odróżnić go od sytuacji do pożaru podobnej.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. szkolenia konin, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia ślesin,szkolenia, hotel konin, konferencje, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn