Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, konferencje, hotel mikorzyn,szkolenia, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn

Szkolenia Konferencje

szkolenia dla firm

Szkolenie

kształcenie, doskonalenie kogoś w określonej dziedzinie, najczęściej w trybie skróconym.

Trening

systematyczne wykonywanie ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny, ćwiczenie umiejętności innych niż sportowe.

finanse, szkolenia otwarte

Rekomendacja s - dokument przyjęty przez KNF w roku 2008 dotyczący sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. Zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w złotych, oraz obliczania w krajowej walucie zdolności kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej, CHF, Euro czy funtach. Po zmianach, od czerwca 2010, nakazuje bankom zmniejszenie liczby kredytów w walutach obcych do 50 proc wartości całego portfela. Zmiana ograniczyła klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych walutach.

ubezpieczenia, szkolenie

Rejestr funduszy inwestycyjnych - Elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak np. nabycie, odkupienie jednostek uczestnictwa oraz dane identyfikujące danego uczestnika.

szkolenia, budowlane

Instalacja odgromowa - Potocznie zwana piorunochronem. Zabezpiecza dom przed skutkami uderzenia pioruna, który może wywołać pożar czy uszkodzić instalacje elektryczną. Instalacja odgromowa ma za zadanie przejąć na siebie energię wyładowania atmosferycznego i odprowadzić ją do ziemi.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestni... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie analizy stanów magazynowych, nal... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, o... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Ce... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia ślesin, konferencje, hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia konin,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm

szkolenie

Szkolenie: Przemówienia publiczne

Przemawianie na forum publicznym to prawdziwe wyzwanie. Zapraszamy na szkolenie, na którym omówimy najważniejsze kwestie związane z wystąpieniami. Jeśli paraliżuje Cię trema przed prezentacją wykładu, doświadczasz silnego napięcia wypowiadając się na forum publicznym, to szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkolenia

 • Przemawianie i sytuacje kryzysowe,
 • Lęk zwany tremą, strategie radzenia sobie z tremą,
 • Podstawowe zasady wystąpień publicznych,
 • Elementy autoprezentacji,
 • Organizacja prezentacji.

Szkolenie: Kompetencje menadżerskie

W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje kompetencje z powszechnie wymaganym modelem, przećwiczyć umiejętności interpersonalne, aby stać się skuteczniejszymi w działaniu oraz sprawdzić czy posiadane dotychczas kompetencje są wystarczające, żeby skutecznie realizować cele, czy też są obszary nad którymi warto pracować. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie pożądanych umiejętności menedżerskich.

Program szkolenia

 • Wyzwania stojące przed obecnymi menedżerami.
 • Pojęcie kompetencji menedżerskich.
 • Klasyfikacja kompetencji menedżerskich.
 • Kluczowe kompetencje menedżerskie: przywództwo w organizacji, motywowanie, ocena i kontrola.
 • Komunikacja w kontaktach z pracownikami, zwierzchnikami i klientami firmy: rozwiązywanie konfliktów, postawa asertywna, konstruktywna krytyka.
 • Organizacja zasobów i delegowanie zadań i uprawnień.
 • Umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa wraz z kreatywnością.
 • Umiejętności strategiczne i umiejętność wyznaczania celów do realizacji przez pracowników.
 • Wybór odpowiedniego stylu zarządzania.
 • Jak wydobyć z podwładnych to co najcenniejsze.
 • Odporność na stres i zarządzanie emocjami.

Metodyka szkolenia: wykład, konwersatorium, ćwiczenia, scenki rodzajowe.

Szkolenie: Analiza transakcyjna w zarządzaniu

Na szkoleniu uzyskasz praktyczną wiedzę jak wykorzystać analizę transakcyjną w zarządzaniu w sposób łatwy i przystępny. W trakcie szkolenia poznasz różne typy transakcji i zależności między nimi występujące. Dzięki analizie transakcyjnej możemy wejść na wyższe poziomy komunikacyjne, dzięki którym zrozumiemy procesy komunikacyjne i gry, które toczą się między ludźmi w pracy. Analiza transakcyjna to koncepcja stosunków międzyludzkich wykorzystywanych w życiu codziennym.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenia zamknięte

Świadectwo energetyczne - Poza nowo wybudowanymi obiektami świadectwa energetyczne muszą być sporządzane także dla budynków starych, które są już użytkowane, a które są wprowadzane do obrotu, czyli np. wynajmowane lub sprzedawane. Obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych nie oznacza jednak, że nie jest możliwa sprzedaż lub wynajęcie lokalu, bez świadectwa energetycznego. Nowelizacja prawa budowlanego nie wprowadza bowiem żadnych sankcji za brak świadectwa, jak np. kara grzywny czy nieważność umowy sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja nie stanowi także, że bez tego dokumentu notariusz nie może sporządzić aktu notarialnego. W praktyce zatem to kupujący mieszkanie lub dom albo wynajmujący dany lokal decyduje o tym, czy przy tego typu transakcji lokalu już używanego konieczne jest świadectwo energetyczne. Jeżeli nabywca lub najemca zażąda przedstawienia świadectwa, to zbywca lub wynajmujący ma obowiązek jego posiadania. Jeżeli jednak nabywca lub najemca takiego żądania nie zgłosi, to sprzedaż lub wynajęcie mieszkania czy innego lokalu, np. użytkowego, możliwa jest bez świadectwa.

Księgi wieczyste - są szczególnego rodzaju urzędowymi rejestrami publicznymi. Prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Zgodnie ze swoją nazwą, są one księgami w powszechnym tego słowa znaczeniu, jednak mogą być prowadzone również przy zastosowaniu systemu informatycznego opartego na programie komputerowym.

finanse, oferta szkolenia dla firm

Weksel - papier wartościowy, dokument potwierdzający istnienie zobowiązania dwóch podmiotów, które go podpisały. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco, do niego dołączana jest deklaracja wekslowa.

Pożyczka hipoteczna - na jaki okres - Okres kredytowania jest różny w bankach, maksymalny możliwy dostępny obecnie na rynku to około 40 lat. Należy jednak pamiętać, że większość banków udziela kredytu przy założeniu, że wiek najstarszego kredytobiorcy i okres kredytowania nie przekraczają 80 lat.

szkolenie dla firmy, ubezpieczenia

modernizacja - wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych) polegających na podwyższeniu standardów wykończenia lub wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

szkolenia zamknięte, budowlane

Trwałość materiału - Zdolność materiału do zachowywania właściwości technicznych i użytkowych w określonych warunkach, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Inaczej, określa jak długo zakupione materiały będą wyglądać i mieć te same właściwości (np. dźwiękoszczelność), co w dniu ich zakupienia, zakładając, że są standardowo użytkowane.

Wieniec - Belka żelbetowa wykonana nad każdą ścianą nośną budynku w celu jej wzmocnienia i usztywnienia stropu. Jej zadaniem jest m.in. równomierne rozłożenie obciążenia ze stropu na ściany.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, hotel ślesin, hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn,szkolenia, konferencje, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe