Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel ślesin, szkolenia zamknięte, hotel konin, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, konferencje, szkolenia konin

Szkolenia Konferencje

szkolenia otwarte

Techniki przejmowania klientów

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich firm, które chcą powiększyć krąg swoich klientów, stałych klientów. Prowadzący szkolenie przekazują wiedzę na temat podstawowych zagadnień będących tak naprawdę najskuteczniejszą metodą pozyskiwania klientów. Uczestnicy dowiedzą się jakie znaczenie mają elementy pozacenowe w procesie sprzedaży, nauczą się stosować język perswazji oraz zmieniać negatywy na pozytywy. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów.

finanse, szkolenia zamknięte

kredyt bez odsetek - czas trwający od momentu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, do ostatniego dnia, w którym możliwe jest spłacenie zadłużenia na karcie w całości bez odsetek. W przypadku karty, której grace period wyniesie 56 dni, będzie się on składał z 31 dni okresu rozliczeniowego i 25 dni na spłatę zadłużenia. Oznacza to czas na korzystanie i spłatę za cały okres.

ubezpieczenia, szkolenia zamknięte

Deklaracja przystąpienia - oświadczenie woli o przystąpieniu do ubezpieczenia, mające moc prawną.

oferta szkoleniowa, budowlane

Urządzenia budowlane - to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpiecz... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, o... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin,szkolenia, hotel mikorzyn, hotel konin, konferencje, szkolenia dla firm

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Zarządzanie stresem

Cel szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy poznają indywidualne wskaźniki poziomu stresu oraz nabędą wiedzę na temat stresu negatywnego i pozytywnego, poznają zasady powstawania wypalenia zawodowego i jemu przeciwdziałania, nabędą umiejętności wykorzystania stresu pozytywnego, poznają i przećwiczą techniki radzenia sobie ze stresem oraz stworzą własny plan pracy ze stresem. Celem szkolenia jest uświadomienie sobie własnych umiejętności zarządzania stresem.

Szkolenie odpowie na pytania: jak skutecznie radzić sobie z własnym stresem w sytuacjach stresujących, jak efektywnie funkcjonować.

Program szkolenia

 • Źródła i przyczyny stresu.
 • Definicja pojęcia stres.
 • Oznaki stresu.
 • Poziomy stresu: stadium odporności, stadium wyczerpania.
 • Reakcje na stres: psychiczne, fizjologiczne.
 • Stres negatywny i pozytywny.
 • Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem: wizualizacja, przeponowe oddychanie, relaksacja, techniki medytacji, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia energetyzujące.
 • Twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu.
 • Stres w pracy a wypalenie zawodowe: stresory w miejscu pracy, etapy wypalenia zawodowego, czynniki występowania wypalenia zawodowego.
 • Symptomy i stopnie wypalenia, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Spokój od zaraz, uspokajające ćwiczenia i sugestie.
 • Postawa reaktywna i proaktywana.
 • Dobre praktyki w radzeniu sobie ze stresem.
 • Zarządzanie własną energią: fizyczną, emocjonalną, mentalną, duchową.
 • Efektywna organizacja i planowanie własnego czasu.
 • Opracowanie indywidualnego planu działania antystresowego.

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, dyskusje, gry symulacyjne, burze mózgów.

Szkolenie: Wywieranie wpływu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oddziaływania na innych poprzez budowanie wiarygodności przekazu i dostosowanie przekazu do odbiorcy. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się w praktyce regułami wywierania wpływu.

Program szkolenia

 • Przekonywanie: wywieranie wpływu na poziomie językowym systemy reprezentacji, wykorzystanie reguł wywierania wpływu w przekazie perswazyjnym, język perswazji w biznesie, pętle neurolingwistyczne w procesie przekonywania, oddziaływanie na poziom tożsamości.
 • Definicje wpływu społecznego: wywieranie wpływu a manipulacja, reguły wywierania wpływu, wywieranie wpływu na gruncie biznesowym.
 • Pytania w procesie wywierania wpływu: rodzaje pytań w procesie wywierania wpływu, poszerzanie perpektywy, oddziaływanie na poziom wartości i tożsamości pytaniami, pobudzanie przekonań z wykorzystaniem pytań, efekt skalowania pytaniami.
 • Kolory osobowości w procesie wywierania wpływu: charakterystyka kolorów osobowości, jak wywierać wpływ na poszczególne kolory osobowości, przekaz racjonalny i emocjonalny, dobór przekazu do koloru osobowości.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Prawo budowlane - każdy, kto dysponuje działką budowlaną, ma prawo ją zabudować. Przed rozpoczęciem budowy musi uzyskać pozwolenie na budowę (decyzja administracyjna). Większość obiektów (np. budynek mieszkalny lub gospodarczy) wymaga takiego pozwolenia. Tylko przy niektórych nie jest ono potrzebne, np. budowa ogrodzenia, altanki na działce pracowniczej o powierzchni zabudowy do 25 m2. Pełna lista obiektów, do budowy których nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, znajduje się w art. 29 prawa budowlanego.

finanse, szkolenie zamknięte

Dochód dyspozycyjny - wolne środki, które pozostają do dyspozycji kredytobiorcy lub kredytobiorców po odjęciu od dochodu netto stałych obciążeń (finansowych oraz z tytułu utrzymania mieszkania) oraz rat kredytów.

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

szkolenia zamknięte, ubezpieczenia

zamek wielozastawkowy - zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.

szkolenie otwarte, budowlane

Cegła - podstawowy i jeden z najstarszych materiałów budowlanych, o wymiarach modułowych przeważnie 12x24x6cm. Materiał ceramiczny, powstający w procesie wypalania gliny z odpowiednimi domieszkami w temperaturze ok. 1000 stopni C. Rodzina materiałów ceramicznych, uważana za najlepszy i najzdrowszy materiał budowlany, co bezpośrednio przekłada się na wiodącą pozycję, jaką zajmuje cegła w rankingu popularności zastosowania.
Każdy z boków cegły posiada swoją nazwę: podstawa, wozówka, główka. Może być układana w różnych wątkach, dając ciekawe efekty wizualne na wykończanych nią powierzchniach.

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. szkolenia, sale konferencyjne, hotel ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, hotel konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin