Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, hotel mikorzyn

Szkolenia Konferencje

szkolenie

Seminarium

typ zajęć dydaktycznych (ćwiczenia praktyczne) dla studentów starszych lat mające na celu dokładniejsze studia wybranej dziedziny. Seminarium może mieć charakter teoretyczny lub oparty na wiedzy i doświadczeniu.

Sympozjum

zebranie specjalistów z jakiejś dziedziny poświecone omówieniu jakiegoś zagadnienia lub wymianie myśli na określony temat.

finanse, szkolenia

Pożyczka hipoteczna - to pożyczka na dowolny cel zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Dzięki takiemu zabezpieczeniu można pożyczyć znacznie większe środki niż korzystając ze zwykłego kredytu, a raty są znacznie niższe. Pożyczka z zasady zabezpieczona jest podobnie do kredytu hipotecznego, niemniej jednak cel jest dowolny.

ubezpieczenia, szkolenie

Minivan - typ nadwozia wielozadaniowego samochodu osobowego. Większe mają przeważnie siedem lub osiem siedzeń w trzech rzędach. Mniejsze mają pięć, sześć siedzeń w dwóch, lub siedem w trzech rzędach.

szkolenia, budowlane

Stropodach - Strop nad ostatnią kondygnacją budynku spełniający jednocześnie rolę dachu (z reguły jest to dach płaski).

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałe... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz ... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stan... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

hotel konin, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte,szkolenia, sale szkoleniowe, szkolenia konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, szkolenia ślesin

oferta szkoleniowa

Szkolenie: Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi aspektami restrukturyzacji przedsiębiorstw, obrotu gospodarczego, zasadami obrotu papierami wartościowymi, analizą marketingową przedsiębiorstw, wybranych zagadnień prawa handlowego, tworzeniem biznes planu. Przygotowanie do egzaminu przed Komisją Państwową.

Program szkolenia

 • Elementy prawa cywilnego
 • Prawo układowe i upadłościowe
 • Marketing w przedsiębiorstwie
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 • Rola państwa w przedsiębiorstwie
 • Spółki handlowe
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
 • Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 • Rynek kapitałowy
 • Rachunkowość w Polsce
 • Zasady działalności przedsiebiorstw
 • Biznes plan
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Problematyka związków zawodowych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

Szkolenie: Zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych

Program szkolenia

 • Fundusze strukturalne: programy, priorytety działania.
 • Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy.
 • System programów operacyjnych.
 • Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 • Dotacje na inwestycje, doradztwo, na badania i rozwój, na promocję eksportu.
 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego oraz cykl realizacji projektu.
 • Praca nad przygotowaniem projektu.
 • Konstrukcja wniosku o dofinansowanie.
 • Elementy biznesplanu.
 • Konstruowanie budżetu.
 • Harmonogram projektu oraz realizacja projektu w czasie.
 • Najczęściej popełniane błędy.

Szkolenie: Twórcze rozwiązywanie problemów

W trakcie szkolenia nauczymy Cię jak sobie radzić z krytyką i atakiem, oporem, który blokuje generowanie pomysłów. W trakcie szkolenia uczymy rozwiązywania problemów poprzez uruchomienie nowych idei, kreatywności, nowych wizji. Poznasz techniki twórczego myślenia w zespole oraz drogi do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów prowadzących do zyskania przewagi na rynku konkurencyjnym.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Nieruchomości rolne (gruntów rolnych) - są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Dla ustalenia, czy dany grunt ma przeznaczenie rolne, pomocne mogą być zapisy w ewidencji gruntów i budynków oraz w planie zagospodarowania przestrzennego.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Kredyt hipoteczny - waluta - Banki oferują szereg walut do wyboru, obecnie dostępne na rynku są kredyty hipoteczne w walucie własnej, czyli złotych polskich (PLN), oraz w walutach obcych: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

oferta szkoleniowa, ubezpieczenia

awaria drzwi zewnętrznych -

 • zacięcie się zamka, zaklinowanie się złamanego klucza lub innego urządzenia otwierającego w zamku lub zniszczenie zamka przez osoby trzecie w taki sposób, że otwarcie drzwi do miejsca ubezpieczenia nie jest możliwe bez interwencji ślusarza,
 • nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zatrzaśnięcie się drzwi w taki sposób, że Ubezpieczony pozostaje na zewnątrz miejsca ubezpieczenia, a klucze lub inne urządzenia otwierające znajdują się wewnątrz miejsca ubezpieczenia.

szkolenia otwarte, budowlane

Nadproże - Element (najczęściej zbrojony) prefabrykowany lub wykonany na budowie, znajdujący się za otworami w ścianach budynku. Na nim opiera się wyższa część ściany. Zadaniem nadproża jest przeniesienie obciążeń, które oddziałują na fragment muru ponad otworem na mur, po obu stronach tego otworu. Nadproża mogą być wykonywane m.in. jako belki żelbetowe (wylewane na budowie), prefabrykaty żelbetonowe, stalowe lub z cegły zbrojonej prętami stalowymi.

Wentylacja mechaniczna - Potocznie nazywana jest przymusową. System wymiany powietrza w budynku niezależny od warunków atmosferycznych. Przepływ powietrza jest wymuszany przez wentylatory np. w najprostszej odmianie wentylacji mechanicznej zamontowane w kanałach wentylacyjnych. Odmiany wentylacji mechanicznej zależą m.in. od sposobu wymiany powietrza, kierunku ruchu powietrza, różnicy ciśnień w budynku i poza nim. W przypadku zamontowania wentylacji mechanicznej możliwe jest też chłodzenie lub dowilżanie powietrza w domu. Systemy z wbudowanym rekuperatorem pozwalają na odzysk ciepła z usuwanego powietrza.

Szkolenia Konferencje © 2017

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, hotel ślesin