Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, szkolenia konin, hotel konin, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn,szkolenia

Szkolenia Konferencje

szkolenia dla firm

Coaching

Celem szkolenia jest: rozwinięcie kompetencji kierowników kształtujących umiejętności sprzedażowe podległych im pracowników, uświadomienie uczestnikom ich roli jako trenera i coacha, opanowanie przez uczestników umiejętności skutecznego komunikowania się, trenowania oraz motywowania i wpływania na pracowników podczas pracy, rozwój umiejętności analizowania potrzeb szkoleniowych pracowników, uświadomienie roli coachingu w środowisku pracy dla wzrostu efektywności organizacji, nabycie umiejętności zastosowania modelu rozmowy coachingowej, a w tym: efektywnego słuchania i obserwowania w procesie szkoleniowym, konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej, stosowania technik pytań, by nauczyć pracowników autoanalizy.

Szkolenie

pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Powinieneś zapewnić mu tyle czasu, aby mógł punktualnie przybyć na zajęcia szkoleniowe. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

finanse, szkolenia

Koszty związane z udzieleniem kredytu - Na koszty związane z udzieleniem kredytu składają się koszty związane bezpośrednio z samym kredytem, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości kredytowanej lub będącej celem kredytowania oraz inne koszty okołokredytowe.
Najczęściej spotykane koszty uwzględniane przez banki to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.
Opłata za wycenę nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia (często do zwrotu w przypadku, gdy w danym banku zostanie podpisana umowa kredytowa).
Koszt inspekcji nieruchomości (dotyczy głównie kredytów hipotecznych, w tym ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do harmonogramu).
Dodatkowe opłaty w nietypowych sytuacjach (opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, opłata za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki, inne opłaty).

ubezpieczenia, szkolenie

Ubezpieczenie podstawowe - Produkt ubezpieczeniowy, do którego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe.

szkolenie zamknięte, budowlane

Hydroizolacja - Zabezpieczenie budynku przed wodą i wilgocią. Wyróżniamy hydroizolację podłogi, ścian, dachu, balkonów, tarasu oraz fundamentów.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazyn... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących ... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organ... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałe... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia konin, hotel konin, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, hotel mikorzyn, konferencje,szkolenia, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne

szkolenie

Szkolenie: Sztuka motywacji

Na szkoleniu podpowiemy jak sprawić, by pracownicy w pełni i z zaangażowaniem wykorzystywali swój potencjał w pracy zawodowej i co leży u podłoża ich efektywnego działania. W trakcie szkolenia dostarczymy uczestnikom wiedzy z zakresu różnych teorii motywacji, aby skutecznie nauczyli się motywować siebie i swój zespół do wydajniejszej pracy. Szkolenie odpowie na pytania: Jak zmotywować pracownika by przekroczył czynniki, które go ograniczają? Czym jest motywacja i jak wpływa na każdego z nas?

Szkolenie: Efektywna walka ze stresem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskami związanymi ze stresem oraz naukę radzenia sobie z nim. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia. Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy o zjawisku stresu, jego racjonalnych i emocjonalnych, organizacyjnych i ekonomicznych konsekwencjach, a także przybliży sposoby radzenia sobie z nim. Zajęcia dotyczą zjawiska stresu zarówno w perspektywie jednostkowej w aspekcie każdego człowieka, jak i w perspektywie grupowej firmy. Stres jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w dzisiejszych czasach. Konieczność szybkości działania, dbania o wydajność pracy, skomplikowane systemy są źródłem stresu w każdej firmie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które spotykają się ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym, zwłaszcza do osób, które żyją pod presją i spoczywa na nich duża odpowiedzialność, takich jak menadżerowie różnych szczebli, szefowie zespołów projektowych, handlowcy, konsultanci, specjaliści.

Tematyka szkolenia

 • Profilaktyka czyli jak zapobiegać stresowi.
 • Natura i mechanizmy powstawania stresu.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza źródeł czynników stresogennych w organizacji.
 • Psychodynamiczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Jak nie być dla innych źródłem stresu.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Sztuka odpoczynku.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

Szkolenie: Sztuka negocjacji

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menadżerów, od których znajomość aspektów psychologicznych zależy sukces organizacji, a także do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, negocjatorów i kierowników. W szkoleniu mogą wziąć również osoby zainteresowane tematyką negocjacji.

Cel szkolenia

celem szkolenia jest poznanie psychologicznych aspektów negocjacji i rozmów z klientem. Znajomość technik negocjacyjnych ułatwia komunikację i jest niezbędne, gdy mamy do czynienia z różnicą interesów. W większości przedsiębiorstw są to sytuacje codzienne, podczas rozmów z klientami, dostawcami czy urzędami. Szkolenie dostarczy wiedzy z zakresu umiejętnego znajdywania kompromisu pomiędzy stronami, przy jednoczesnym wynegocjowaniu jak najlepszych warunków dla siebie. Ważne jest również nabycie umiejętności efektywnego przygotowania się do rozmów i ustalenie swojej pozycji. Prezentowane techniki negocjacyjne będą pomocne w znalezieniu rozwiązania nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Tematyka szkolenia

 • Sztuka przygotowania się do negocjacji.
 • Analiza sytuacji kontrpartnera.
 • Wybór strategii i technik negocjacyjnych.
 • Praktyczne wykorzystanie technik negocjacyjnych na co dzień.
 • Określenie celu, pozycji minimalnej i pożądanej w negocjacjach.
 • Jak kontrolować sytuację w trakcie trwania negocjacji.
 • Jak wybrnąć z niedogodnej pozycji.
 • Negocjacje indywidualne i grupowe.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleniowa

Lokal mieszkalny - użytkowy - Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Definicję tę stosuje się odpowiednio do samodzielnego lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, np. cele użytkowe. Lokalem użytkowym jest w takim razie izba lub zespół izb wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, które są przeznaczone do realizacji celów użytkowych, np. prowadzenia działalności gospodarczej, składowania i magazynowania towarów. Spełnienie wymienionych wymagań dla obu typów lokali musi zostać potwierdzone przez starostę zaświadczeniem. Wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego może nastąpić po dopuszczeniu do użytkowania budynku, w którym lokal ten jest usytuowany.

finanse, szkolenia zamknięte

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

szkolenie dla firmy, ubezpieczenia

Ubezpieczenie Assistance Dom - Jest to ochrona ubezpieczeniowa obejmująca wymienione usługi w umowie, świadczona całodobowo na rzecz Ubezpieczającego i osób bliskich za pośrednictwem Centrum Alarmowego. Jest to zazwyczaj bezpłatna informacja udzielana w ramach ubezpieczenia, pomoc w organizacji usług specjalistów, transporcie, ochronie mienia w razie zdarzenia losowego itp.

zamek wielozastawkowy - zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.

szkolenia zamknięte, budowlane

YTONG ENERGO - Bloczki z betonu komórkowego YTONG odmiany PP2/0,35. Charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną, dzięki czemu z powodzeniem można z nich wznosić ściany jednowarstwowe o współczynniku przewodzenia ciepła U < 0,20 W/m2K (przy grubości 48 cm).

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. sale szkoleniowe,szkolenia, sale konferencyjne, konferencje, szkolenia otwarte, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia konin, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte