Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. szkolenia konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, hotel ślesin,szkolenia, hotel mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe ślesin

Szkolenia Konferencje

oferta szkoleniowa

Etyka w biznesie

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z teorią etyki w biznesie wyjaśnianą na podstawie licznych przykładów z życia. Naucza się rozumieć czym jest biznes, jakie wartości rządzą biznesem. Ponadto będą potrafili rozpoznać siebie w świecie wartości oraz poznają wzajemne relacje w przedsiębiorstwie ze współpracownikami, klientami, partnerami itd. Będą wiedzieć, jak i co można zyskać etycznie zarządzając przedsiębiorstwem.

finanse, szkolenia

konto oszczędnościowe - rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu łączące zalety lokaty i rachunku bieżącego. Czas utrzymywania pieniędzy na koncie jest bez ograniczeń, jest możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie bez utraty odsetek, oprocentowanie jest porównywalne do oprocentowania lokat. Rachunek oszczędnościowy nie może być używany do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

Filar II - Otwarty Fundusz Emerytalny, każdy urodzony po 1 stycznia 1969 roku, kto rozpoczął pierwszą pracę, ma miesiąc na zdecydowanie do jakiego funduszu emerytalnego chce się zapisać. Gdy tego nie zrobi, zostanie losowo przydzielony do jednego z nich.

oferta szkoleń, budowlane

Cement - To spoiwo mineralne służące do łączenia materiałów budowlanych. Poszczególne rodzaje cementu różnią się m.in. składem i szybkością wiązania.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfik... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz nabycie umiejętności spojrzeni... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestni... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie an... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, hotel konin, szkolenia ślesin, konferencje, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, hotel ślesin, szkolenia konin,szkolenia, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne

szkolenia dla firm

Szkolenie: Rozwiązywanie konfliktów

Każdemu konfliktowi towarzyszą negatywne emocje, które mają zgubny wpływ na efektywność w pracy. Podczas szkolenia nauczysz się jak rozwiązywać konflikty, jak im przeciwdziałać oraz jak twórczo je wykorzystać w codziennej pracy. Najczęstszym źródłem konfliktów jest trudność w komunikacji pracowników oraz brak umiejętności współpracy. Konflikty to nic innego jak efekt uboczny współpracy między ludźmi.

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane na szkoleniu zagadnienia będą dotyczyły praktycznych reguł zarządzania czasem, planowania, zasad wyznaczania celów, delegowania zadań, ustalania priorytetów, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących, z uwzględnieniem postaw asertywnych.

Po szkoleniu uczestnk będzie:

Skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu. Potrafił skutecznie delegować zadania innym. Potrafił radzić sobie ze złodziejami czasu. Znał zasady wyznaczania celów oraz ich monitorowania. Znał podstawowe zasady zarządzania czasem. Potrafił efektywnie zaplanować szereg zadań. Potrafił ustalić priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami.

Szkolenie polecane dla:

Liderów projektów, pracowników administracyjnych, osób pełniących stanowiska menedżerskie i kierownicze.

Program szkolenia

 • Reguły zarządzania czasem w pracy i życiu prywatnym.
 • Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów.
 • Aktywne podejście do zarządzania czasem.
 • Metody wyznaczania celów.
 • Analiza celów i kontrola ich realizacji.
 • Jak zarządzam czasem i co mnie motywuje.
 • Jak radzić sobie z niepowodzeniami.
 • Szacowanie czasu.
 • Złodzieje czasu, czynności, sytuacje.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne pochłaniacze czasu.
 • Wpływ na pojawianie się złodziei czasu.
 • Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem.
 • Obrany cel a elastyczność w działaniu.
 • Techniki analizowania czasu pracy, tworzenie list rzeczy do zrobienia.
 • Tworzenie planu pracy i jego kontrola.
 • Delegowanie zadań.
 • Mapa asertywności, diagnoza obszarów wymagających dalszego rozwoju umiejętności asertywnych.
 • Umiejętność odmawiania i wyrażania swoich uczuć.
 • Źródła stresu.
 • Fazy stresu.
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 • Funkcjonowanie w sytuacji stresowej.
 • Konflikt jako sytuacja stresowa.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, dyskusje, studium przypadku, odgrywanie scenek, gry symulacyjne, burze mózgów.

Szkolenie: Efektywna walka ze stresem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskami związanymi ze stresem oraz naukę radzenia sobie z nim. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia. Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy o zjawisku stresu, jego racjonalnych i emocjonalnych, organizacyjnych i ekonomicznych konsekwencjach, a także przybliży sposoby radzenia sobie z nim. Zajęcia dotyczą zjawiska stresu zarówno w perspektywie jednostkowej w aspekcie każdego człowieka, jak i w perspektywie grupowej firmy. Stres jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w dzisiejszych czasach. Konieczność szybkości działania, dbania o wydajność pracy, skomplikowane systemy są źródłem stresu w każdej firmie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które spotykają się ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym, zwłaszcza do osób, które żyją pod presją i spoczywa na nich duża odpowiedzialność, takich jak menadżerowie różnych szczebli, szefowie zespołów projektowych, handlowcy, konsultanci, specjaliści.

Tematyka szkolenia

 • Profilaktyka czyli jak zapobiegać stresowi.
 • Natura i mechanizmy powstawania stresu.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza źródeł czynników stresogennych w organizacji.
 • Psychodynamiczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Jak nie być dla innych źródłem stresu.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Sztuka odpoczynku.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenia zamknięte

Obowiązek meldunkowy - nakaz zameldowania, przez właściciela, osoby przebywającej w lokalu, na stałe lub czasowo (do 3 miesięcy). W praktyce jest to przepis martwy, ponieważ nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zniosła sankcje za niedopełnienie obowiązku. W roku 2014 ten przymus ostatecznie zniknie z polskiego prawa.

Samowola budowlana - legalizacja - Przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniem pozwolenia na wznowienie robót powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Zgodnie bowiem z ustawą Prawo budowlane legalizacja samowoli dopuszczalna jest jedynie po wniesieniu stosownej opłaty legalizacyjnej. Jeśli inwestor nie uiści jej, to również otrzyma nakaz rozbiórki. Nawet wtedy, gdy spełni wszystkie inne wymogi stawiane przez prawo budowlane. To właśnie konieczność uiszczenia opłaty legalizacyjnej sprawia w praktyce bardzo wiele problemów inwestorom i powoduje, że niezbyt duża liczba obiektów jest legalizowana. Opłaty legalizacyjne są bowiem bardzo wysokie i mogą wynosić nawet 200 tys. zł. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od rodzaju obiektu i celu, jakiemu ma służyć, oraz od jego kubatury. Biorąc pod uwagę te parametry, za legalizację np. ogrodzenia działki musimy zapłacić 5 tys. zł., legalizacja garażu lub budynków gospodarczych kosztuje 25 tys. zł, a koszty legalizacji domu jednorodzinnego wynoszą aż 50 tys. zł. Najwięcej za legalizację będą musieli zapłacić jednak inwestorzy lub właściciele dużych domów wielorodzinnych, hoteli lub obiektów przemysłowych, gdyż w tym przypadku opłata legalizacyjna wynosi aż 200 tys. zł. Przy obliczaniu wysokości opłaty legalizacyjnej nie ma znaczenia, czy inwestor wybudował np. cały dom bez pozwolenia, czy też dokonał tylko jego rozbudowy. W obu przypadkach wysokość opłaty legalizacyjnej będzie taka sama i będzie wynosiła 50 tys. zł, ponieważ przy jej obliczaniu będziemy brali pod uwagę powierzchnię całego domu, a nie tylko powierzchnię dobudowaną do domu. Wymierzoną karę, czyli de facto opłatę legalizacyjną, wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia w przedmiocie jej ustalenia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu.

finanse, szkolenie otwarte

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

Ubezpieczenie domu letniskowego - Dom letniskowy można ubezpieczyć jako budynek łącznie z jego instalacjami, elementami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi oraz znajdujące się w nim: meble, odzież, urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, turystyczny. Także budynki gospodarcze i garaże położone na terenie działki obok domu letniskowego, a także znajdujący się w nich dobytek: typowe dla działkowiczów narzędzia i urządzenia do uprawy działki. Ubezpieczenie zawiera się standardowo na okres jednego roku.

szkolenie, budowlane

Wilgotność względna - Stosunek ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu do maksymalnej ilości pary jaką może przyjąć powietrze o danej temperaturze. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, konferencje, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin