Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. szkolenia ślesin, konferencje, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, szkolenia konin, hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia otwarte,szkolenia, szkolenia mikorzyn

Szkolenia Konferencje

szkolenie dla firmy

Coach

osoba, trener, szkolący metodą coachingu

finanse, szkolenia otwarte

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

Ubezpieczenia długoterminowe - Ubezpieczenie zawarte na czas dłuższy od roku.

szkolenie otwarte, budowlane

Ściana fundamentowa - to ściana murowana lub żelbetowa oparta na ławie, będąca elementem podpierającym mur do poziomu posadzki parteru. Wlicza się w to również ściany piwnic.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Ce... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyr... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałe... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

konferencje, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin,szkolenia, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin

oferta szkoleń

Szkolenie: Rachunkowość i księgowość

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako księgowi.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pracować jako księgowi.

Zakres szkolenia

  • Rachunkowość jednostek w szczególnej sytuacji łączenia się spółek.
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  • Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy.
  • Inwentaryzacja.
  • Zasady ewidencji w księgach rachunkowych.
  • Sprawozdania finansowe jednostki.
  • Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych.
  • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

Metody szkoleniowe: Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna

Szkolenie z komunikacji to przede wszystkim analiza sygnałów werbalnych i niewerbalnych oraz korelacji, jaka zachodzi między nimi, aby komunikat był spójny. Komunikacja to wymiana informacji między uczestnikami interakcji. Aby komunikat był czytelny musi być prosty, jasny i dostosowany do odbiorcy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną szeroko zapoznani z komunikacją niewerbalną (gesty, mimika, postawy), aktywnym słuchaniem oraz barierami komunikacyjnymi uniemożliwiającymi porozumienie.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenia dla firm

Samowola budowlana - legalizacja - Kolejnymi dokumentami, które musi przedstawić właściciel chcący zalegalizować samowolę budowlaną, są cztery egzemplarze projektu budowlanego. Do egzemplarzy tych trzeba również dołączyć opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przez szczegółowe przepisy. Do tych szczegółowych przepisów zaliczane są przede wszystkim ustawy: o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115), prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902), o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz. 851), Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019), prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947) oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568). Wymagane jest także zaświadczenie, że osoby, które wykonywały np. projekt budowlany, są wpisane na listę odpowiedniego samorządu zawodowego, co oznacza, że mają stosowne uprawnienia budowlane.

finanse, oferta szkoleń

Kredyt hipoteczny - koszty - Na koszty kredytu wpływa przede wszystkim jego oprocentowanie. Kredyty hipoteczne są z reguły kredytami o zmiennej stopie procentowej. To znaczy, że ich oprocentowanie będzie zmieniać się w okresach ustalonych przez bank w umowie kredytowej. Mogą to być zmiany dzienne, miesięczne, kwartalne, roczne. Wpływa to na koszt kredytu hipotecznego. Na oprocentowanie składa się tzw. stopa referencyjna (WIBOR, LIBOR w zależności od waluty kredytu) czyli koszt pozyskania pieniądza przez bank oraz stała marża banku.
Nowością na rynku są stałe stopy procentowe. W tym wypadku oprocentowanie jest zamrażane na okres od 2-5 lat, w zależności od banku. Wszystkie informacje na temat wysokości oprocentowania, sposobu jego ustalenia i zmian są opisane szczegółowo w umowach kredytowych.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym w szczególności pokoi, kuchni, przedpokoi, korytarzy, łazienek. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli oraz pomieszczeń gospodarczych.

szkolenie zamknięte, budowlane

Belka - Tak określa się poziomy lub ukośny element konstrukcyjny budynku, który przyjmuje obciążenia z powierzchni poziomych np. z dachów co przekłada się na bezpieczeństwo całej konstrukcji. Belka może być wykonana z drewna, stali, betonu lub żelbetu.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, szkolenia konin, konferencje, sale konferencyjne, szkolenia ślesin,szkolenia, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn