Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, konferencje, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia ślesin

Szkolenia Konferencje

szkolenia zamknięte

Ewaluacja

jest to ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu procesu szkoleniowego. Innymi słowy, to umiejętność zbierania i analizowania informacji, pozwalających odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie zamierzenia zostały osiągnięte po szkoleniu.

finanse, szkolenie dla firmy

Lokata - to umowa, w ramach której klient udostępnia środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki w zależności od lokaty wypłacane mogą być miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

ubezpieczenia, szkolenie dla firmy

Zielona Karta - Jedno z ubezpieczeń komunikacyjnych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

szkolenie, budowlane

Izolacyjność termiczna - Właściwość materiału określająca jego zdolność do zapobiegania przenikaniu ciepła. Jest bardzo istotna dla powstrzymania ucieczek ciepła z pomieszczenia.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpieczeniowych. Uczestnicy szkolenia... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestni... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg zmian organizacyjnych oraz spos... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Ce... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, hotel konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, sale konferencyjne,szkolenia, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, szkolenia konin

szkolenia otwarte

Szkolenie: Planowanie opłacalności projektów inwestycyjnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planowania projektów inwestycyjnych oraz praktycznych metod oceny ich efektywności. Trafne inwestycje w firmie bezpośrednio przekładają się na poziom osiąganego zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Program szkolenia

 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Istota i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Cel działalności przedsiębiorstwa.
 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Szacowanie niezbędnych nakładów i przepływów pieniężnych.
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (np. zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu itd.)
 • Wady i zalety metod oceny projektów.
 • Problem ryzyka.

Szkolenie: Skuteczna motywacja

Cele szkolenia

Szkolenie dotyczące motywacji, to istotny element pracy nad sobą. Zajęcia uczą jak na co dzień bez względu na pogodę być zadowolonym z życia. W jaki sposób z energią i entuzjazmem podchodzić do życiowych zadań. Prowadzący szkolenie podadzą też metody na to, jak motywować innych, doładowując nieustannie też własne akumulatory. Motywacja ukazana jest jako mechanizm psychologiczny, pokazujący, co ogranicza naszą skuteczność w tej materii.

Korzyści ze szkolenia, dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się akceptować zmiany i lepiej sobie z nimi radzić,
 • nauczą się wykazywać aktywną postawę życiową,
 • poznają strategię sukcesu w każdej dziedzinie życia,
 • odważą się sięgnąć po swoje marzenia,
 • świadomie nauczą się jak wykorzystać potencjał swojego umysłu,
 • zmobilizują się do aktywnego uczestnictwa w własnym życiu zawodowym i osobistym,
 • uzyskają poczucie sprawczości w swoim życiu.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Spółdzielcze prawo do lokalu - Osoba, która ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, może jedynie z niego korzystać, bez prawa do sprzedaży czy dziedziczenia. Z kolei osoba, która ma własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, może je zbyć, założyć księgę wieczystą i przekazać spadkobiercom (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu podlega również dziedziczeniu ustawowemu), a komornik ma prawo z niego prowadzić egzekucję.

finanse, szkolenie

Opłata za przewalutowanie - opłata wyrażona w kwocie lub w formie prowizji, jaką należy zapłacić bankowi przy zmienianie waluty kredytu.

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

zamek wielopunktowy - zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach.

graffiti - napisy, rysunki lub symbole zamieszczane w sposób niezgodny z przepisami prawa i wbrew woli Ubezpieczonego na elewacji, oknach, drzwiach zewnętrznych lub dachach ubezpieczonego mienia, a także ich zabrudzenie farbą lub inną substancją barwiącą.

szkolenia dla firm, budowlane

Dziennik budowy - Urzędowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku budowy. Wpisy w nim może dokonywać tylko osoba uprawniona, a więc kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i architekt. Każdy wpis powinien potwierdzić kierownik budowy.

Podcień - to otwarta przestrzeń w przyziemiu budynku, ograniczona słupami o znaczeniu konstrukcyjnym, biegnącymi wzdłuż elewacji. Spotyka się też podcienie zajmujące samo naroże. W dawnych czasach podcień był poszerzeniem chodnika.

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. szkolenia otwarte, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin