Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. sale konferencyjne, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, konferencje, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe,szkolenia, hotel ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn

Szkolenia Konferencje

szkolenia

Rekrutacja pracowników

Pomimo istniejącego bezrobocia pracodawcy coraz częściej wskazują na rosnące trudności w pozyskaniu nowych pracowników. Ostatnie 3 lata pokazały jak szybko zmienia się rola polskiego pracodawcy z wybierającego na prawdziwego łowcę głów. Szkolenie odpowiada na bieżące potrzeby pracodawców, wynikające z trudności w pozyskiwaniu personelu zwłaszcza na stanowiska specjalistyczne i produkcyjne. Uczy jak przyciągnąć do firmy dobrych i lojalnych pracowników.

finanse, oferta szkoleniowa

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

Członek Funduszu - oznacza osobę fizyczną, która zawarła umowę z Funduszem lub na której nazwisko, w przypadkach określonych w ustawie, został otwarty rachunek w Funduszu.

oferty szkoleniowe dla firm, budowlane

Podciąg - to belka konstrukcyjna dźwigający strop lub ścianę wystający ze stropu do dołu nie będąca nadprożem.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stoso... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpieczeniowych. Uczestnicy szkolenia... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stan... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, hotel ślesin, szkolenia konin, sale konferencyjne, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, konferencje, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn

szkolenia otwarte

Szkolenie: Skuteczny menadżer

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom, które kierują zespołami. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie cechy i kompetencje powinien posiadać dobry przywódca, kierownik. Kompetencje menadżera wpływają na pracę całego zespołu. Jakość współpracy zespołu decyduje o ostatecznym sukcesie firmy.

Program szkolenia

 • zarządzanie zespołem,
 • najważniejsze kompetencje menadżera,
 • jakim menadżerem jestem, autodiagnoza i style kierowania,
 • psychologiczne właściwości efektywnego kierownika,
 • wywieranie wpływu na innych, strategie,
 • techniki radzenia sobie ze stresem,
 • planowanie pracy,
 • motywacja,
 • ocena pracy,
 • rozwój osobisty w zakresie wybranych kompetencji,
 • konflikty w pracy, łagodzenie sporów.

Szkolenie: Leadership

Na szkoleniu poznasz swoje style kierowania oraz rozwiniesz zdolności przywódcze. Przywództwo pozwala na osiągnięcie ambitnych celów w sposób wyjątkowo skuteczny dzięki elastycznemu i efektywnemu wykorzystaniu potencjału pracowniczego. Lider wyznacza kierunki działania dostarczając motywacji podległemu zespołowi. To nowoczesny model menedżerski wypierający tradycyjne metody zarządzania.

Szkolenie: Trening radzenia sobie ze stresem

Na szkoleniu poznasz konsekwencje stresu dla życia i nauczysz się radzić sobie z nim. Tematyka szkolenie: pozytywne i negatywne aspekty stresu, prawidłowosci w powstawaniu stresu, źródła i objawy stresu, diagnoza własnego stylu, reagowanie na stres, stres i ciało, techniki relaksacyjne.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie dla firmy

Umowa najmu - powinna określać wysokość czynszu i termin jego zapłaty. Jeśli termin nie zostanie ustalony - czynsz powinien być płacony z góry. I tak: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

Hipoteka - zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniężnej. Jeżeli wierzytelność została wyrażona w innym pieniądzu niż pieniądz polski, hipotekę wyraża się w tym innym pieniądzu.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Opłata za wycenę nieruchomości - banki stosują różne rodzaje wycen:

 • wycenę nieruchomości przeprowadzaną na zlecenie banku lub Klienta przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jest to na ogół koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
 • wycenę nieruchomości przeprowadzaną przez pracownika banku. Wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami dla Kredytobiorcy, a czasami jest bezpłatna dla Klienta.

Ubezpieczenie pomostowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie zawierane na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt ubezpieczenia naliczany jest w większości banków jako procent od wartości kredytu (zazwyczaj od 0,02-0,1 wartości kredytu miesięcznie).

oferta szkoleń, ubezpieczenia

budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami.

szkolenia, budowlane

Izolacja przeciwwodna - Zapobiega przenikaniu wody z gruntu do ścian domu. Zwana jest izolacją typu średniego, używana jest gdy dom stoi na gruncie słabo przepuszczalnym, a poziom wód gruntowych jest niski. Układa się ją pionowo po zewnętrznej stronie ściany fundamentowej do wysokości ok. 50 cm powyżej najwyższego spodziewanego poziomu wody gruntowej.

Szkolenia Konferencje © 2017

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, szkolenia konin