Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe, szkolenia konin, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, hotel ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm

Szkolenia Konferencje

szkolenia zamknięte

Szkolenie

pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Powinieneś zapewnić mu tyle czasu, aby mógł punktualnie przybyć na zajęcia szkoleniowe. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Certyfikacja

Proces, procedura uzyskiwania, otrzymywania certyfikatu.

finanse, oferta szkoleń

Oprocentowanie - jest to roczny koszt za pożyczenie środków z banku. Oprocentowanie kredytów może być stałe lub zmienne. Dla kredytów hipotecznych jest oparte o stałą marżę oraz zmienną stopę WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Dla kredytów gotówkowych oprocentowanie jest wyznaczone na bazie stałej marży oraz stałej stopy procentowej wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej. W niektórych przypadkach oprocentowanie kredytów gotówkowych jest zmienne w oparciu o stopę WIBOR.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

Hatchback - typ zamkniętego nadwozia samochodu, o dużej tylnej pokrywie (klapie) przestrzeni bagażowej stanowiącej większą część drzwi. Część bagażowa samochodu jest dostępna z zewnątrz po podniesieniu do góry tylnej klapy z dachu do bagażnika lub od środka po złożeniu siedzeń. Klapa zawiera tylne okno i część tylnej ściany.

szkolenia zamknięte, budowlane

Kalenica - to linia przecięcia połaci, czyli najwyżej położona pozioma krawędź dachu.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stan... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie analizy stanów magazynowych, nal... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyr... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, sale konferencyjne,szkolenia, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia konin, konferencje

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Menadżer gastronomii

Cel szkolenia

Program tego szkolenia kładzie szczególny nacisk na problemy związane z prawidłowym planowaniem, realizacją, kontrolingiem i rozliczaniem usług oraz profesjonalną i efektywną organizacją bankietów i cateringu. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania zakładami świadczącymi usługi gastronomiczne.

Program szkolenia

 • Marketing w gastronomii: proces podejmowania decyzji zakupu usług i zachowania nabywcy, promocja i techniki sprzedaży w warunkach silnej konkurencji, tworzenie portfela usług zaspokajających potrzeby docelowego nabywcy, cena jako składnik kompozycji marketingowej.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu marketingu wewnętrznego.
 • Komunikacja interpersonalna dla pracowników branży gastronomicznej.
 • Imprezy gastronomiczne: catering, bankiety, ich rodzaje i organizacja obsługi.
 • Organizacja usług gastronomicznych: kompleksowość w zaspokajaniu całokształtu oczekiwań gości, usługi podstawowe i towarzyszące.
 • Karty menu: karty okolicznościowe, karty całodzienne, karty specjalne.
 • Śniadania w obiekcie hotelarskim: planowanie menu, zatowarowania i rozliczanie, śniadania zasiadane, śniadania bufetowe.
 • Prawne aspekty działalności gastronomicznej: prawo żywnościowe, zagadnienia zdrowotne żywności i żywienia, wymagania systemu HACCP; przepisy prawne dotyczące hotelarstwa i gastronomii, wybrane elementy prawa cywilnego, handlowego, pracy.
 • Etyka, równość w prawach i obowiązkach wszystkich uczestników pracy.
 • Elementy rzemiosła kelnerskiego dla menadżerów: funkcje, umiejętności i sprawność kelnera oraz barmana; polityka zatrudniania personelu obsługującego; kontrola w oparciu o wiedzę zawodową.

Metodyka szkolenia

Prezentacja, wykład, pokaz, dyskusja moderowana, konwersatorium, warsztaty.

Szkolenie: Marketingowe testowanie produktu

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm produkcyjnych zajmujący się marketingiem lub rozwojem produktu, najlepiej z kategorii produktów szybkozbywalnych, posiadający podstawową wiedzę z zakresu badań marketingowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę pozwalającą im lepiej współpracować z agencjami badania opinii i rynku podczas planowania i realizacji marketingowego testowania produktu, a także lepiej realizować badania marketingowe i konsumenckie we własnym przedsiębiorstwie w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi takie badania we własnym zakresie.

Cel szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technik marketingowego testowania produktu i możliwości ich zastosowania podczas testowania produktów własnych.

Program szkolenia

 • Zasady organizacji marketingowych testów produktu przez przedsiębiorstwo.
 • Agencja badania opinii i rynku jako partner przedsiębiorstwa w realizacji testów produktu, omówienie zasad współpracy.
 • Cele oraz zastosowania marketingowego testowania produktu w procesie rozwoju produktu.
 • Ilościowe i jakościowe testowanie produktu.
 • Rodzaje testów stosowanych na różnych etapach rozwoju produktu, począwszy od testów konceptów produktu, aż do testowania produktów na rynku.
 • Dobór próby w testach produktu.
 • Sposób analizy i interpretacji wyników testu.
 • Sposób prezentacji wyników testu.

Metodologia szkolenia: wykład, prezentacja i dyskusja z zastosowaniem środków wizualnych.

Szkolenie: Rachunkowość i księgowość

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako księgowi.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pracować jako księgowi.

Zakres szkolenia

 • Rachunkowość jednostek w szczególnej sytuacji łączenia się spółek.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy.
 • Inwentaryzacja.
 • Zasady ewidencji w księgach rachunkowych.
 • Sprawozdania finansowe jednostki.
 • Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych.
 • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

Metody szkoleniowe: Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenia

Eksmisja - to wykonanie orzeczenia sądowego, które rozwiązuje stosunek prawny uprawniający do używania lokalu oraz nakazuje opróżnienie lokalu. Nie można jej przeprowadzać w okresie od 1 listopada do 31 marca następnego roku włącznie, jeśli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Zakaz ten nie będzie jednak respektowany w przypadku osób, które zostały zobowiązane do opuszczenia lokalu z powodu znęcania się nad rodziną.

Zasiedzenie - Nabycie lub utrata własności na skutek długotrwałego wykonywania prawa przez osobę nieuprawnioną.

finanse, szkolenie otwarte

Inwestor zastępczy - spółdzielnia mieszkaniowa lub deweloper budujący lokale i domy mieszkalne w celu ich sprzedaży i przeniesienia prawa własności na rzecz osoby trzeciej.

Prowizja za udzielenie kredytu / opłata przygotowawcza - jednorazowa opłata wyznaczona w stałej kwocie lub w formie prowizji, która stanowi koszt przyznania kredytu. Prowizja płacona jest przy podpisaniu umowy kredytowej i uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy. Może zostać doliczona do kwoty kredytu lub odjęta od kwoty kredytu.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

awaria drzwi zewnętrznych -

 • zacięcie się zamka, zaklinowanie się złamanego klucza lub innego urządzenia otwierającego w zamku lub zniszczenie zamka przez osoby trzecie w taki sposób, że otwarcie drzwi do miejsca ubezpieczenia nie jest możliwe bez interwencji ślusarza,
 • nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zatrzaśnięcie się drzwi w taki sposób, że Ubezpieczony pozostaje na zewnątrz miejsca ubezpieczenia, a klucze lub inne urządzenia otwierające znajdują się wewnątrz miejsca ubezpieczenia.

szkolenia, budowlane

Ściana kolankowa - Ściana między stropem najwyższego piętra budynku a dachem, najczęściej o wysokości ok. 1,0-1,5 m. Na niej opiera się konstrukcja więźby dachowej, a jej zadaniem jest przenoszenie obciążenia z dachu na strop i ściany. Jej wysokość zależy od przeznaczenia strychu im wyższa, tym wyższe będzie poddasze.

Mur szczelinowy - Zwany też trójwarstwowym, składa się z warstwy wewnętrznej konstrukcyjnej, zewnętrznej izolacyjnej i pozostawionej między nimi szczeliny, w której znajduje się materiał termoizolacyjny.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, szkolenia konin, hotel konin, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne