Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, konferencje, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia konin,szkolenia

Szkolenia Konferencje

szkolenie

Pisma biznesowe

Szkolenie skierowane jest do pracowników sekretariatów. Słuchacze uczą się jak pisać, by być czytanym. Poznają techniki właściwej organizacji tekstu, nauczą się argumentować własne stanowisko poprzez właściwą hierarchię argumentów w piśmie. Uczestnictwo w szkoleniu rozwija umiejętność asertywnej postawy wypowiedzi pisemnej, pisemnego rozwiązywania sporów. Uczy także odpowiedniego doboru stylów wypowiedzi pisemnej do określonej sytuacji.

Certyfikat

Dokument (świadectwo, zaświadczenie, poświadczenie) potwierdzający zgodność czegoś z wzorcem lub normą.

finanse, szkolenia otwarte

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

ubezpieczenia, oferty szkoleniowe dla firm

Margines wypłacalności - Określona przepisami prawa wielkość środków własnych ubezpieczyciela, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.

oferta szkoleniowa, budowlane

Hol - to pomieszczenie pełniące funkcję komunikacyjną pomiędzy pomieszczeniami w budynku.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfik... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestni... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg zmian organizacyjnych oraz spos... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe,szkolenia, szkolenia ślesin, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia konin, hotel konin, hotel mikorzyn

szkolenie otwarte

Szkolenie: Efektywna walka ze stresem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskami związanymi ze stresem oraz naukę radzenia sobie z nim. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia. Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy o zjawisku stresu, jego racjonalnych i emocjonalnych, organizacyjnych i ekonomicznych konsekwencjach, a także przybliży sposoby radzenia sobie z nim. Zajęcia dotyczą zjawiska stresu zarówno w perspektywie jednostkowej w aspekcie każdego człowieka, jak i w perspektywie grupowej firmy. Stres jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w dzisiejszych czasach. Konieczność szybkości działania, dbania o wydajność pracy, skomplikowane systemy są źródłem stresu w każdej firmie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które spotykają się ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym, zwłaszcza do osób, które żyją pod presją i spoczywa na nich duża odpowiedzialność, takich jak menadżerowie różnych szczebli, szefowie zespołów projektowych, handlowcy, konsultanci, specjaliści.

Tematyka szkolenia

 • Profilaktyka czyli jak zapobiegać stresowi.
 • Natura i mechanizmy powstawania stresu.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza źródeł czynników stresogennych w organizacji.
 • Psychodynamiczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Jak nie być dla innych źródłem stresu.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Sztuka odpoczynku.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

Szkolenie: Logistyka w gospodarce magazynowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności kompleksowego i racjonalnego zarządzania gospodarką magazynową. Poznanie wszelkich aspektów pracy w magazynie dotyczących logistyki mających wpływ na efektywność i optymalizację pracy magazynu.

Program szkolenia

 • Zasady organizacji gospodarki magazynowej,
 • Pojęcia logistyki i jej rola w zarządzaniu,
 • Technologia pracy magazynu,
 • Urządzenia łączności, automatycznej identyfikacji i inwentaryzacji,
 • Wyposażenie magazynu,
 • Racjonalne gospodarowanie zapasami,
 • Warunki przechowywania towarów,
 • Technologia pracy w magazynie,
 • Rola czynnika w zakresie prezentacji towarów,
 • Kształtowanie technik finalizowania transakcji,
 • Bezpieczeństwo towarów,
 • Kontakt z klientem.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleń

Spółdzielnia mieszkaniowa - celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiot działalności spółdzielni określa jej statut.

finanse, oferta szkolenia dla firm

Opłata za wcześniejszą spłatę - opłata za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, umożliwiając regulowanie czasu spłaty w zależności od Twojej bieżącej sytuacji finansowej.

Ryzyko stopy procentowej - przy udzielaniu kredytów hipotecznych najważniejsze są stopy referencyjne, np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR, czyli średnia stopa oprocentowania kredytów oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym.

szkolenie zamknięte, ubezpieczenia

Ubezpieczenie przedmiotów wartościowych - mogą to być dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową po opłaceniu dodatkowej składki oraz pod warunkiem uprzedniego skatalogowania i wyceny rzeczoznawcy na koszt ubezpieczającego.

szkolenia, budowlane

Pomieszczenie techniczne w budynku - to pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

Grupy wysokości budynków -

 • niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. konferencje, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte,szkolenia, hotel konin, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin