Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. szkolenia zamknięte, konferencje, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, hotel konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte,szkolenia, szkolenia ślesin

Szkolenia Konferencje

szkolenie otwarte

Odczyt

jest to prezentacja własnych poglądów i przemyśleń autora na dany temat, z reguły przedstawionych subiektywnie, w oparciu o dowolny warsztat badawczy.

finanse, szkolenia zamknięte

LTV (z ang. loan to value) - wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

ubezpieczenia, szkolenie dla firmy

Przedmiot ubezpieczenia - jest określany w umowie ubezpieczenia. W ubezpieczeniach osobowych jest nim np. życie lub zdrowie ubezpieczonego, w ubezpieczeniach majątkowych - mienie, odpowiedzialność cywilna etc.

szkolenie, budowlane

Gospodarstwo rodzinne rolne - to gospodarstwo rolne

 1. prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
 2. w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyr... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpieczeniowych. Uczestnicy szkolenia... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia ślesin, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, hotel ślesin,szkolenia, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia konin

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Techniki i metod oceny pracowników

Szkolenie, którego uczestnicy to przede wszystkim osoby zajmujące się organizacją pracy w przedsiębiorstwach oraz osoby opracowujące systemy ocen pracowniczych. Szkolenie obejmuje swoim zakresem tematykę projektowania, wdrożenia i wykorzystania dla celów przedsiębiorstwa systemu okresowych ocen pracowniczych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Wiedza dotycząca zasad i metod oceny pracowniczej. Praktyczne umiejętności związane z projektowaniem, wdrożeniem i wykorzystaniem zakładowego systemu ocen pracowniczych.

Cel szkolenia

Cel teoretyczny szkolenia dotyczy przedstawienia podstaw organizacyjno - psychologicznych oceny pracy oraz prezentacji technik i metod oceny. Cel praktyczny szkolenia obejmuje kształcenie umiejętności budowy poprawnego arkusza oceny oraz analizy wyników.

Program szkolenia

 • Proces oceny pracowników.
 • Typowe problemy i błędy oceny pracowników.
 • Ocena pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Przykładowe techniki oceny: relatywne, absolutne.
 • Wybrane złożone metody: Metoda 360 stopni. Assesment Center.
 • Projektowanie systemu ocen pracowniczych.
 • Przykłady praktyczne zastosowania oceny pracowników.
 • Dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Metodologia szkolenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne dotyczące wykorzystania przedstawianych metod oraz projektowania systemu ocen pracowniczych, dyskusja końcowa dotycząca zalet, wad a także barier wdrożenia systemu ocen pracowniczych.

Szkolenie: Efektywna walka ze stresem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskami związanymi ze stresem oraz naukę radzenia sobie z nim. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia. Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy o zjawisku stresu, jego racjonalnych i emocjonalnych, organizacyjnych i ekonomicznych konsekwencjach, a także przybliży sposoby radzenia sobie z nim. Zajęcia dotyczą zjawiska stresu zarówno w perspektywie jednostkowej w aspekcie każdego człowieka, jak i w perspektywie grupowej firmy. Stres jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w dzisiejszych czasach. Konieczność szybkości działania, dbania o wydajność pracy, skomplikowane systemy są źródłem stresu w każdej firmie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które spotykają się ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym, zwłaszcza do osób, które żyją pod presją i spoczywa na nich duża odpowiedzialność, takich jak menadżerowie różnych szczebli, szefowie zespołów projektowych, handlowcy, konsultanci, specjaliści.

Tematyka szkolenia

 • Profilaktyka czyli jak zapobiegać stresowi.
 • Natura i mechanizmy powstawania stresu.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza źródeł czynników stresogennych w organizacji.
 • Psychodynamiczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Jak nie być dla innych źródłem stresu.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Sztuka odpoczynku.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia otwarte

Przekroczenie granicy - właściciel sąsiedniej nieruchomości może żądać stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności powinno uwzględniać:

 • skutki przekroczenia granicy, a przede wszystkim rodzaj i stopień uciążliwości dla właściciela nieruchomości sąsiedniej i korzyści uzyskanych przez właściciela nieruchomości wyjściowej,
 • rozmiar szkody.

finanse, szkolenie dla firmy

Kredyt hipoteczny - waluta - Banki oferują szereg walut do wyboru, obecnie dostępne na rynku są kredyty hipoteczne w walucie własnej, czyli złotych polskich (PLN), oraz w walutach obcych: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

zaplecze budowy - wszelkiego rodzaju tymczasowe pomieszczenia i obiekty magazynowe, socjalne, warsztatowe i inne wykorzystywane jako obiekty pomocnicze przy realizacji prac budowlano-montażowych, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, zaplecza budowy nie stanowią obiekty należące do zleceniodawcy/inwestora, istniejące na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w dniu rozpoczęcia realizacji kontraktu.

uprawniony z umowy ubezpieczenia - osoba uprawniona do świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia nie będącą Ubezpieczonym ani uposażonym.

szkolenie dla firmy, budowlane

Wiata - lekka konstrukcje kryta dachem, zupełnie lub częściowo pozbawiona ścian (zazwyczaj dwie lub trzy). Ewentualne ściany nie muszą spełniać norm dotyczących izolacji termicznej. Powierzchnia terenu znajdującego się pod wiatą może być nieutwardzona i całkowicie przepuszczalna. Powszechnie stosuje się wiaty: przystankowe, magazynowe, wiaty samochodowe jako alternatywa dla garażu, magazynowe i handlowe.

Styropian - Lekki materiał (porowate tworzywo sztuczne) wykorzystywany w budownictwie do ocieplania budynku lub wykonywania izolacji akustycznej pomieszczenia.

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, konferencje, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn,szkolenia, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin