Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. hotel ślesin, konferencje, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe,szkolenia, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel konin

Szkolenia Konferencje

szkolenia

Seminarium

typ zajęć dydaktycznych (ćwiczenia praktyczne) dla studentów starszych lat mające na celu dokładniejsze studia wybranej dziedziny. Seminarium może mieć charakter teoretyczny lub oparty na wiedzy i doświadczeniu.

finanse, szkolenie dla firmy

Wskaźnik LTV - LTV (z ang. loan to value) jest to wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

stały uszczerbek na zdrowiu - zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu powodujące jego trwałą dysfunkcję.

szkolenia zamknięte, budowlane

Wiata - lekka konstrukcje kryta dachem, zupełnie lub częściowo pozbawiona ścian (zazwyczaj dwie lub trzy). Ewentualne ściany nie muszą spełniać norm dotyczących izolacji termicznej. Powierzchnia terenu znajdującego się pod wiatą może być nieutwardzona i całkowicie przepuszczalna. Powszechnie stosuje się wiaty: przystankowe, magazynowe, wiaty samochodowe jako alternatywa dla garażu, magazynowe i handlowe.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stoso... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg zmian organizacyjnych oraz spos... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpiecz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, hotel ślesin, szkolenia ślesin,szkolenia, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, szkolenia konin, sale konferencyjne, konferencje, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Zarządzanie zespołem

Ze szkolenia dowiesz się jak motywować swoich pracowników, jak sprawić by poczuli się ważnymi członkami zespołu oraz jak udzielać im informacji zwrotnej. Na szkoleniu nauczysz się jak zachęcić zespół do zadań, które budzą opór, radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwinąć i wykorzystać potencjał poszczególnych pracowników. To szkolenie pozwoli na poprawę komunikacji z podwładnymi, poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz uzyskanie informacji jak zmienić lub rozwinąć swoje kompetencje.

Szkolenie: Public Relations

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm oraz instytucji, którzy nie są specjalistami w zakresie PR a z racji swoich obowiązków powinni rozumieć zasady kreowania wizerunku, znaczenie działań Public Relations dla organizacji, czy otoczenia itp. W szkoleniu powinni wziąć udział także Ci, którzy ją reprezentują w kontaktach z mediami bądź do których media zwracają się z prośba o informacje.

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych dla niewielkich grup, jak również liczniejszych audytoriów. Zrozumienie przez uczestników dlaczego opinia różnych środowisk o organizacji jest tak ważna. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw tworzenia wizerunku oraz podstawowych umiejętności, które pozwolą ten wizerunek kreować świadomie i zgodnie ze strategią organizacji. Przygotowanie uczestników do efektywnych, profesjonalnych kontaktów z przedstawicielami mediów.

Program szkolenia

 • Podstawowe definicje i zasady.
 • Public Relations.
 • Dobór osób odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje działań i ich umocowanie w organizacji.
 • PR codzienny i specjalny np. sponsoringi, działania charytatywne itp.
 • Współpraca z ośrodkami opiniotwórczymi, mediami itp.
 • Niezbędne przygotowania, określanie strategii i przekładanie jej na poszczególne działania.
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysem.
 • Badanie rezultatów i wyciąganie z nich wniosków.
 • Wizerunek organizacji
 • Wizerunek osobisty w tym umiejętne kreowanie spójnego wizerunku osobistego i jego wpływ na obraz organizacji.
 • Trening w zakresie mediów i podstawy sztuki prezentacji i autoprezentacji.
 • Wiedza i umiejętności potrzebne osobom kontaktującym się z mediami i występującym w nich, przygotowywanie informacji prasowych itp.
 • Wpływ sposobu komunikowania się na wizerunek firmy.
 • Techniki prezentacji, efektywne wykorzystanie dostępnej technologii i własnych możliwości.
 • Sposoby i powody nawiązywania kontaktów z mediami.
 • Przedstawianie myśli i spraw z uwzględnieniem sposobu przekazywania i specyfiki odbiorców.

Metodologia stosowana na szkoleniu

Nauka poprzez doświadczenie, odgrywanie ról, psychodrama, symulacje, studia przypadków, miniwykłady, ćwiczenia w grupie i praca indywidualna.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia dla firm

Świadectwo energetyczne - Właściciel lub zarządca danego budynku musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej także wówczas, gdy w danym budynku w wyniku przebudowy lub remontu zmieni się jego charakterystyka energetyczna. Nie każdy zatem remont będzie wiązał się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu energetycznego, ale tylko taki, który spowoduje zmianę charakterystyki energetycznej. Certyfikat będzie zatem konieczny, jeżeli np. nastąpi wymiana okna w budynku, zmieni się instalacja centralnego ogrzewania czy przeprowadzona zostanie termomodernizacja.

finanse, szkolenie

Ubezpieczenie pomostowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie zawierane na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt ubezpieczenia naliczany jest w większości banków jako procent od wartości kredytu (zazwyczaj od 0,02-0,1 wartości kredytu miesięcznie).

spłata minimalna - spłata minimalna, to kwota jaką należy przekazać bankowi do oznaczonego dnia spłaty. Jest to wyznaczona kwota minimalna określana kwotowo lub procentowo przez bank. Zwyczajowo jest to 5% wykorzystanej kwoty zadłużenia.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

zalanie - bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na:

 • spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
 • cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy lub budowli bądź poza nimi,
 • zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych, uszkodzonego akwarium lub łóżka wodnego, znajdujących się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy,
 • nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
 • zalaniu wodą lub innym płynem pochodzącym spoza miejsca ubezpieczenia przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie domu w budowie - Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć domu w budowie, w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych, pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego jako budowli i stałych elementów wnętrz tej budowli. Co ważne, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane w miejscu realizacji inwestycji (miejsce ubezpieczenia).

szkolenia zamknięte, budowlane

Budowla - to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. sale szkoleniowe ślesin, konferencje, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, hotel konin, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel ślesin